Llibertat i TV3

Aquest blog ha nascut com a conseqüència de l'eliminació de la senyal dels canals de TV3.

S'actualitza diàriament amb les notícies, mobilitzacions, cròniques i articles relacionats amb el tancament de la senyal.

El pròposit és no callar, no claudicar davant l'abús de poder, durant el període en què ens limiten l'accés a la pluralitat de mitjans i, molt especialment, a un dels poquíssims que s'expressa en la nostra llengua, la TV3 i els canals diversos de la Corporació CCRTV.

Mentre ens limiten les llibertats d'elecció i de pluralitat, el blog actualitzarà diàriament l'estat de la qüestió i farà el còmput testimonial dels dies de prohibició acumulats.

Podeu fer-ne la difusió que considereu oportuna entre amistats que puguen estar disconformes amb la situació actual. També podeu fer-vos seguidors del blog i col·locar comentaris a la pàgina. Gràcies.