CURS: GESTIÓ BÀSICA DE LES ENTITATS NO LUCRATIVES (V edició)

Us informem del CURS: GESTIÓ BÀSICA DE LES ENTITATS NO LUCRATIVES (V edició):

Temes:

  • Les entitats sense finalitat lucrativa.
  • Procés de constitució i registre.
  • Comptabilitat financera i el pressupost.
  • Fiscalitat.
  • Aspectes laborals.
  • El règim jurídic del voluntariat.
  • Captació de recursos.
  • LLEI 11/2009, de 20 de novembre, de la Generalitat, de Ciutadania Corporativa.
El curs es desenvolupa a través de sessions teòriques, seguides de supòsits pràctics basats en casos reals, amb la finalitat de tenir aplicació professional.

Certificació:

80% de l’assistència i aprofitament del curs.

Convalidable per 1,5 crèdits de lliure configuració

Hores:

24 hores presencials de continguts de caràcter teòric i pràctic, i 6 hores d’activitat docent no presencial.

Destinataris:

Professionals i estudiants interessats en la gestió de les entitats sense finalitat lucrativa.

Nombre de participants:

Pel tipus de metodologia pràctica emprada s’aconsella entre 20 i 30 persones.

Dates de realització:

DIVENDRES I DISSABTES: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 I 28 DE MAIG DE 2011
Horari del curs:

Divendres de 17:15 a 20:15 hores i dissabtes de 10:15 a 13:15 hores.

Lloc de realització:

Llotja del Cànem, Castelló.

Objectius:

El curs té per objectiu l´ estudi de les entitats no lucratives, desenvolupant els aspectes comptables, fiscals, financers, laborals i de gestió del patrimoni, així com la col·laboració empresarial i la gestió del voluntariat.

Termini de matrícula:

Fins el 20 d'abril de 2011.

Per tal de participar en el curs cal enviar per correu o fax la sol·licitud de preinscripció que trobareu a http://www.uji.es/CA/serveis/ocds/ i còpia del DNI o NIE a l’atenció de:

Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat

Edifici E1 – Àgora – Campus Riu Sec (UJI)

Telèfon: 964729390

Fax: 964729399

Adreça electrònica: ocds@uji.es

Matricula ordinària 50 €

ONGs i estudiants 25 €

Ingrés al cc de Bancaixa 2077 0580 40 3105126592

Cal especificar a l´ ingrés: Cus Bàsic d’entitats no lucratives (V edició). Lliurar justificant a l'OCDS.

Salutacions,

Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat
Teléfono 964729390
Fax 964729399
Universitat Jaume I
Edifici E1. Àgora de la Universitat
Avgda. Sos Baynat, s/n
12071 Castelló