25 anys d'internacionalisme. Vols acompanyar-nos?


25 anys junt amb els pobles d'Amèrica Llatina i del País Valencià, exigint el nostre dret a:
- la justícia económica
- el control dels nostres territoris i els nostres béns naturals
- la sobirania alimentària
- la participació política
- la lliure determinació
- l'emancipació de génere

25 anys junt amb altres organitzacions i moviments, transformant la nostra realitat, per mitjà de:
- la solidaritat internacional
- el treball en xarxa
- la comunicació alternativa
- l'educació popular
- la incidència política

Vols acompanyar-nos en aquest camí?

Forma part d'ACSUD Las Segovias, ASSOCIA'T i exerceix el teu dret a:
- saber i conèixer
- estar informada
- participar
- decidir
- denunciar
- actuar
- implicar-se
- comprometre’t
- crear
- créixer
- compartir

Ompli aquest formulari, o telefona al 963 806 482