DILLUNS, 7 / Presentació llibre a Babel (sobre el model immobiliari)