Benvinguts- Benvingudes


És un fet que el marc de participació ciutadana que ens ofereix la nostra població és massa raquític.

Gent involucrada en diferents associacions, col.lectius o lluites ens adonem que participar de manera activa a la nostra ciutat és una utopia, la majoria d’iniciatives associacions o propostes o bé estan ancorades a un tradicionalisme inmobilista, o no poden expressar una veu minimament crítica per por a no rebre les tan necesaries subvencions, també encara que el nostre país a viscut una transformació brutal en les últimes dècades el model associatiu seguéix totalment igual amb el dèficit de partcipació de les noves generacions que aquest fet comporta per no parlar de la politització de molts col.lectius per part dels partits polítics o de manera personal de regidors o grups de poder.

Enfront del món uniforme i desigual que dibuixen els poderosos s’alça cada vegada de forma més clara a tot arreu la resposta ciutadana que no vol ser còmplice dels disbarats i que posa en marxa pràctiques alternatives.

Des d’aquest col.lectiu enlairem alguns valors que considerem imprescindibles:

La voluntat, la passió, el coratge d’atrevir-se a posar en peu lluites, iniciatives rebels, projectes concrets que semblen una bogeria, però que són possibles sobre la base de l’esforç col·lectiu. La utopia que ens serveix per a no quedar-nos en l’estret marc del que sembla possible, i atrevir-nos a somiar altres móns, altres relacions entre els humans, una transformació profunda de la societat.

El pes de l’ètica, del compromís moral, que posa en marxa altres valors diferents a l’èxit, els diners, la competència insolidària, el consumisme compulsiu, l’individualisme feroç, la hipocresia, la doble moral.

L’esperit combatiu i transgressor, que recupera el deure moral de la desobediència civil i personal front a la injustícia. Que s’oposa al legalisme conservador i burocràtic i confia en la lluita com a eina de canvi.

L’aventura del pensament crític i novedós front a l’acomodació intel·lectual d'acollir-se als vells esquemes del passat, que busca respostes acabades -encara que no corresponguen als problemes actuals- per tal de no acceptar el vertigen de no tenir-ne.

L’actitud demòcrata radical que rebutja acceptar plàcidament la desigualtat de drets ciutadans pel fet de venir d’altre país, o per raons econòmiques, culturals, de gènere, de color de pell o de vestimenta...

La convicció de què tots els àmbits de la creativitat humana artística, cultural, social o emocional, són necessaris i poden donar-se la mà en el dia a dia de la configuració d’una cultura alternativa.

Aquests són els fonaments d’aquest col.lectiu que volem mantenir plenament obert al servei de lluites i iniciatives mil; d’un altre model de fer i estar al món; buscar un espai on trobar-nos, on fer, on pensar, on gaudir... posant així el nostre granet de sorra per a fer de Borriana una ciutat més viva, més crítica, més solidària i habitable.