V Recollida de deixalles a la Renegà el 29 de maig