CONCENTRACIÓ CONTRA LA POBRESA


CONCENTRACIÓ

SOS 0,7 %
CONTRA LA POBRESA

DIJOUS 27 de MAIG a les 19:30h.

PLAÇA DE LA VERGE de València

CONTRA ELS RETALLS EN L´AJUDA OFICIAL AL DESENVOLUPAMENT !!!

PEL CUMPLIMENT DEL PACTE VALENCIÀ CONTRA LA POBRESA !!!


Més informació en la web

Informació del Pacte Valencià contra Pobresa