Proposta article d'opinió de l'AJPB

Des de l'AJPB estem treballant en l'edició d'una publicació independent.
En ella hi haurà un apartat d'articles d'opinió. Si esteu interessats en
participar envieu el vostre article abans del 28 de febrer. Els articles
tindran que tenir una llargaria màxima de 500 caràcters i estar escrits en
català. Si hi han articles de temàtica pareguda es prioritzaran aquells
que arriven primer.

Moltes gràcies.


http://ajovespb.blogspot.com/