ALESDEU BUTLLETI TRIMESTRAL DE L'ASSOCIACIÓ D'ESPLAIS VALENCIANS, HIVERN 2011 NÚMERO 6


Ja està el següent número de la publicació ALESDEU, el butlletí trimestral de l'Associació Esplais Valencians, en la versió digital http://issuu.com/associacioesplaisvalencians/docs/alesdeuaevhivern2011

Donéu-li màxima difusió, imprimiu-lo, deixeu-lo a les vostres seus i disfruteu-lo!

Tirada actual: 250 exemplars en paper i 150 exemplars digitals.
Suscripcions a www.esplaicataflai.org