RECULL DE LLETRES PEL CAP DE SETMANA: Exportacions espanyoles de material de defensa 1998-2007

Exportacions espanyoles de material de defensa 1998-2007
La Despesa militar de l'Estat espanyol per a l'any 2009

Informe Exportacions espanyoles de material de defensa 1998-2007:

La nova llei de control d'exportacions d'armes estableix que no s'han de vendre armes a països sancionats, inestables, en conflicte armat, que vulnerin els drets humans, que no condemnin el terrorisme o que tinguin un nivell de benestar delicat. A l'informe es recullen les dades de les exportacions de l'Estat espanyol, que al 2007 ja figura en la vuitena posició del rànquing mundial d'exportadors, a països en conflicte com Colòmbia o Israel, o a països en un context de tensió com Filipines, Indonèsia i Sri Lanka, d'altres que intervenen en conflictes i fins i tot a països que dediquen més recursos a despesa militar que al desenvolupament humà.
El projecte de Pressupostos de l'Estat espanyol per al pròxim any 2009 ha estat aprovat pel Congrés de Diputats. El centre Delàs cada any fa una anàlisi de la despesa militar real dels pressupostos, la qual, va més enllà del pressupost del Ministeri de Defensa, doncs existeixen despeses militars repartides per altres ministeris.
El Centre Delàs manifesta que, malgrat que per a l'any 2009 la despesa militar real disminueix 1,6% respecte a l'any 2008, no és tan bona notícia quan es considera la quantia final de la despesa militar prevista per a l'any 2009, ja que aquesta és encara de 18.609,60 milions d'euros i representa més del doble del pressupost del Ministeri de Defensa i per tant una despesa molt més elevada de la que diu el Govern espanyol.
Si que és una bona notícia però, que les magnituds que més havien augmentat en els darrers anys -les dedicades a inversions en nous armaments i en R+D militar- es redueixen de manera notable, un 14,75% les inversions i un 12,13% la R+D militar.
Per a més informació:
Centre d'Estudis per a la Pau JM Delàs de Justícia i Pau