Trobada per la Terra. Mas de Noguera, 4-6 febrer 2011