ciber-acció UJ · Palestina

Hola a totes i tots,

Després dels darrers atacs perpetrats per l’exèrcit d’Israel contra la flota que transportava ajuda humanitària a la Franja de Gaza, els quals resultaren en l’assassinat de 19 persones internacionals i més de 60 ferits, no podem deixar que els autors continuen impunes.

Per això, com a membres de la Comunitat Universitària, hem de mostrar el nostre rebuig cap a aquesta situació continuada front als i les nostres representants i càrrecs públics.

Com a acció conjunta, podem reenviar el correu que vos incloem més avall a tres destinataris:

- Al rector : rectorat@uji.es

- Al director de la Càtedra Unesco: epd@uji.es

- A la directora de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat: ocds@uji.es

Podeu utilitzar els següents missatges (bé en espanyol o en català). Només cal substituir els punts marcats en roig pels càrrecs que vos indiquem, i enviar-ho als corresponents destinataris. Caldrà que cadascú(na) de nosaltres ho signe amb el nom i el DNI. A l’assumpte del missatge, per evitar que es filtre com a spam, cadascú(na) indicarem el que ens semble oportú.

Davant les accions realitzades per l’exèrcit d’Israel la matinada del 31 de maig, DENUNCIE que:
- L’exèrcit d'Israel va abordar una flota, portadora d’ajuda humanitària, en aigües internacionals, sense comptar amb l’autorització del capità de la mateixa, la qual cosa constitueix un acte de pirateria.

- L’exèrcit d'Israel va retenir contra la seua voluntat, a punta de pistola, a 750 internacionals, de més de 40 nacionalitats distintes, la qual cosa constitueix un acte de segrest.

- L’exèrcit d’Israel va fer ús abusiu de la força en aquest acte de pirateria i segrest, assassinant a 9 persones i ferint-ne a més de 60, la qual cosa constitueix una violació dels Drets Humans.

Per tot això, i considerant que no és suficient amb condemnar els fets, sinó que s’ha de condemnar i sancionar el responsable, com a membre de la Comunitat Universitària sol·licite a ............. de la UJI que es pronuncie públicament en aquest sentit i trenque relacions amb Israel mitjançant el boicot acadèmic fins que:
- Es retire el bloqueig il·legal sobre la Franja de Gaza, establert després d’unes eleccions democràtiques.
- Israel acomplisca la Legislació Internacional.Ante las acciones llevadas a cabo por el ejército de Israel en la madrugada del 31 de mayo, DENUNCIO que:

- El ejército de Israel abordó una flota, portadora de ayuda humanitaria, en aguas internacionales, sin contar con la autorización del capitán de la misma, lo que constituye un acto de piratería.

- El ejército de Israel retuvo contra su voluntad, a punta de pistola, a 750 internacionales, de más de 40 nacionalidades distintas, lo que constituye un acto de secuestro.

- El ejército de Israel hizo uso abusivo de la fuerza en este acto de piratería y secuestro, asesinando a 9 personas e hiriendo a más de 60, lo que constituye una violación de los Derechos Humanos.

Por todo ello, y considerando que no es suficiente con condenar los hechos, sino que se debe condenar y sancionar al responsable, como miembro de la Comunidad Universitaria solicito a ………… que se pronuncie públicamente en este sentido y rompa relaciones con Israel mediante el boicot académico hasta que:

- Se retire el ilegal bloqueo sobre la Franja de Gaza, establecido tras unas elecciones democráticas.

- Israel cumpla con la Legislación Internacional.Moltes gràcies!!

Castelló per Palestina