INAUGURACIÓ BÓMBORA GRAU DE BORRIANA


Apertura: 1 d'Abril 2010.