Cinema Magdalener: EL PAÍS DELS CECS (Una radiografia al Castelló de Carlos Fabra)

CINEMA MAGDALENER

dimecres 10 març, 19H - Colla La Masovera - (c/ d’Amunt, 167)
Castelló de la Plana

Passe del documental:
EL PAÍS DELS CECS (Una radiografia al Castelló de Carlos Fabra)