MANIFEST “ASSEMBLEA D’INDIGNATS CASTELLÓ” ( (#acampadacastellon):


Som persones normals i corrents. Som com tu: gent que s’alça cada matí per estudiar, per treballar o per buscar faena, gent que té família i amics. Gent que treballa de valent tots els dies per viure i donar un futur millor als que ens envolten.

Tots estem preocupats i indignats pel panorama polític, econòmic i social que veiem al nostre voltant. Pel fenomen de la corrupció. Per la indefensió del ciutadà de peu.

Aquesta situació ens fa mal a tots els ciutadans diàriament. Però si tots ens unim, podem canviar-la. És hora de posar-se en moviment, hora de construir entre tots una societat millor. Per això sostenim fermament el següent:

o Les prioritats de tota societat justa han de ser la igualtat, la solidaritat, el lliure accés a la cultura, la sostenibilitat ecològica, el respecte als drets humans, el benestar i la felicitat de les persones.

o Hi ha uns drets bàsics que haurien d’estar coberts en aquestes societats: dret a la vivenda, al
treball digne, a la cultura, a la salut, a l’educació, a la participació política, al lliure desenvolupament personal, i dret als recursos necessaris per a una vida sana i feliç.

o L’actual funcionament del nostre sistema econòmic i governamental no atén a aquestes prioritats i és un obstacle per al benestar de la humanitat.

o La democràcia parteix del poble (demo=poble; cràcia=govern), de manera que el govern ha de
ser del poble. En canvi, en aquest país la major part de la classe política ni tan sols ens escolta. La seua funció hauria de ser la de dur la nostra veu a les institucions, facilitant la participació política ciutadana a través de canals directes i procurant el major benefi ci per al gros de la societat, no la d’enriquir-se i escalar a costa nostra, atenent tan sols als dictats dels grans poders econòmics i aferrant-se al poder a través d’una dictadura partitocràtica encapçalada per les inamovibles sigles dels partits majoritaris.

o L’ànsia i acumulació de poder en uns pocs genera desigualtat, crispació i injustícia, cosa que
condueix a la violència, que rebutgem. L’obsolet i antinatural model econòmic vigent bloqueja la
maquinària social en una espiral que es consumeix a si mateixa enriquint uns pocs i sumint en la
pobresa i l’escassetat a la resta. Fins al col·lapse.

o La voluntat i la finalitat del sistema és l’acumulació de diners i poder, primant-la per damunt de l’eficàcia i el benestar de la societat. Malgastant recursos, destruint el planeta, generant
desocupació i fent de nosaltres mers consumidors.

o Els ciutadans formem part de l’engranatge d’una màquina destinada a enriquir una minoria que no sap ni de les nostres necessitats. Som anònims, però sense nosaltres res d’açò existiria, perquè nosaltres movem el món.

o Si com a societat aprenem a no fiar el nostre futur a una abstracta rendibilitat econòmica que no redunda mai en benefici de la majoria, podrem eliminar els abusos i carències que tots patim.

o És necessària una Revolució Ètica. Hem posat els diners per damunt de l’ésser humà i hem de
posar-los al nostre servei. Som persones, no productes del mercat. No sóc només el que compre,
per què ho compre i a qui li ho compre.

o Des de l’Assemblea de ciutadans indignats de Castelló busquem la participació de la societat
castellonenca. Per a que s’implique en el procés de renovació político-econòmica i social. Per a
superar aquesta etapa de corrupció que ens ha portat a una de les pitjors situacions econòmiques, convertint-nos en la província que més ha incrementat la seva ta xa d’atur en els últims 5 anys. Per a superar la crisis de valors ètics hipotecant el nostre futur i el de generacions esdevenidores.Per tot això, estem indignats.

Creem que podem canviar-ho.

Creem que podem ajudar.

Sabem que units podem.

Ix amb nosaltres. És el teu dret.