FAMILIARS PER DECLARACIO DE RECONEIXEMENT VICTIMES DEL FRANQUISME I TEMA FOSSES

DISSABTE 21 DE MAIG, A LES 10,30 AL CASAL POPULAR (CARRER ALLOZA 167)

El Grup per la Recerca de la Memoria Historica de Castelló realitzara una reunio informativa dirigida en especial a les families de repressaliats i victimes de la guerra civil i el franquisme per tractar aquest punts:

Informació sobre la demanda de reconeixement de victima del franquisme contemplada en el art. 4 de la Llei de la Memoria.

Altres ajudes a familiars de morts a causa de la guerra i el franquisme i per temps d'estada a la preso...

Les fosses a Castelló: informació i possibilitat d'iniciar processos d'exhumacio i reconeixement

Els sumarissims de Castelló