MATERIAL PER A COL.LECTIUS

Quan es va desallotjar el CSO la nau, jovenesinkietxs varem agarrar tot el que puguerem (amb l'ajuda de gent de fora del col·lectiu) i ara despres de 3 o 4 mesos esta okupant un espai que no es nostre, per tant hem de magatzenar-ho en altre lloc o que els col·lectius si ho necessiten ho gasten.

L'agarrarem per si s'obria altre centre social, pero com nosaltres demoment no anem a obrir-ho, pensem que el mes coherent es que altres centres socials o assamblees si ho necessiten ho gasten, ja que era per aquestes finalitats i el cas es gastar-ho te igual el nom del col·lectiu o assamblea.

Material: 35 Blocs de formigó dobles.
9 Sacs de ciment de 35 kg.
350 Hueveres de 24 ous per insonoritzar o el que es vulga
Material de cuina: Sartens, colaors, tapes, cubiteres, etc. (açó haviem pensat en deixar-ho al casal popular, marcat, i si s'obri en un futur algo, que es puga agarrar)

A mes tenim un munt de fustes i tornilleria per a muntar un rocòdrom, s'ha quedat que es dura al casal popular (preferiblement aquesta setmana o la vinent perque urgeix llevar-les), s'ha quedat ja per dur-les amb ferran pero cal gent per tal de pujarles a dalt del tot, molaria que ho parlareu en l'assamblea del casal popular per fixar un dia i estar tot el mon, perque entre dos o tres es una palliça. Lo que si molaria es pagar la tornilleria que va costar 56 euros i esta nova.

Ja direu, per una part el casal popular, i la resta si necessiteu algo de material o teniu algun lloc per tal de guardar-ho.